• Puh. 040 304 0000
  • Ma – To: 8:00-15:30
  • Pe: 8:00-15:00
040 304 0000

Arkisto

toukokuu 26, 2021

TYÖTERVEYSPALVELUIHIN OIKEUS IRTISANOMISEN JÄLKEEN

IRTISANOTULLA OIKEUS TYÖTERVEYSPALVELUIHIN

Laki velvoittaa työnantajan tarjoamaan työterveyspalvelut myös tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanomilleen työntekijöille. Velvollisuus on voimassa kuusi kuukautta työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Työnantajan velvollisuus on järjestää työterveyspalvelut taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanotulle työntekijälle kuuden kuukauden ajan työntekovelvollisuuden päättymisestä.

Velvollisuus koskee työntekijöitä, joiden työsuhteen kesto on ollut vähintään viisi vuotta.

Irtisanotun työntekijän työterveys tulee järjestää saman tasoisena ja laajuisena kuin yrityksen työntekijöiden työterveys.

Työnantajalla on oikeus saada tältä ajalta järjestetystä työterveyshuollosta sairausvakuutuslain mukainen korvaus.

Työnantajan velvollisuus työterveyden järjestämiseen päättyy, kun irtisanottu työntekijä aloittaa toistaiseksi voimassa olevan tai vähintään kuusi kuukautta kestävän määräaikaisen työsuhteen toisen työnantajan palveluksessa. Työntekijän vastuulla on ilmoittaa uudesta työsuhteesta entiselle työnantajalleen.

Työnantajan tehtävä on päivittää työterveyden palveluihin oikeutettujen työntekijöiden tiedot työterveyshuoltoon. Työntekijätietojen siirtäminen työterveyshuoltoon on aina lähtökohtaisesti yrityksen toimintaa ja vastuu on työnantajalla.

Työnantajan tulee ilmoittaa työsopimuksen, työolosuhteiden ja työterveyshuollon käyttöoikeuden muutokset työterveyteen sovitusti.

Työnantajan vastuulla on ilmoittaa, milloin irtisanotun työntekijän oikeus työterveyden palveluihin päättyy. Ilmoitusta ei tehdä etukäteen, vaan vasta silloin, kun oikeus palvelujen käyttöön loppuu.

Työterveys tuottaa työterveyshuoltosopimuksen mukaiset palvelut.

Työterveys pitää työntekijärekisterin ajan tasalla työnantajan ilmoitusten  perusteella.

Tarvittaessa työterveys tarjoaa koko työyhteisölle tukea muutostilanteeseen. Tukea voivat saada niin irtisanotut kuin työsuhteen säilyttäneet työntekijät. Toimista sovitaan yhdessä yrityksen/organisaation kanssa. Tukitoimia tarjoavat työterveyslääkärit, työterveyshoitajat, työterveyspsykologit ja työkykyvalmentajat.

 

Olemme täällä Sinua varten.

 


Arkisto