040 304 0000

Esittely

Työterveyspalvelut mittatilauksena

Kaikki työpaikat ovat erilaisia. Siksi tarve työterveyspalveluillekin vaihtelee yritys- ja yhteisökohtaisesti. Teemme jokaiselle asiakasyrityksillemme yksilöllisen työterveyshuollon toimintasuunnitelman, jossa on otettu huomioon kunkin työpaikan ja työn erityispiirteet.

Kokonaisvaltaiseen työterveyshuoltoon kuuluu

Työntekijöiden terveydenhuolto

 

Image

Työpaikkaselvitykset

Työpaikkaselvityksillä arvioidaan mm. seuraavia osa-alueita:

  • työergonomia: työolot, työympäristö, työn organisointi, työtehtävät ja –menetelmät; kalusteet, koneet, laitteet ja fyysisen sekä psyykkisen kuormituksen ja terveydellisen merkityksen arviointi
  • fysikaalisten, kemiallisten ja biologisten haitta- ja vaaratekijöiden selvitykset sekä niiden terveydellisen merkityksen arviointi
  • työpaikkaselvityksen yhteydessä sovitaan työpaikalla tehtävistä toimenpiteistä, tarkistetaan toimintasuunnitelma ja tehdään siihen tarpeelliset muutokset

Työyhteisön hyvinvointi

Työterveyshuollon sopimus

Teemme sekä lakisääteisiä työterveyshuollon sopimuksia että sairaanhoidolliset palvelut sisältäviä sopimuksia.

 

Lakisääteisen työterveyshuollon sekä työterveyshuollollisesti painotetun, yleislääkäritasoisen sairaanhoidon lisäksi voimme tarjota yhteistyökumppaniemme kanssa asiakkaillemme sopimuksen mukaan erikoissairaanhoitoa sekä terveyttä ja hyvinvointia edistäviä palveluita. Tapaturma-asiakkaat pystymme hoitamaan saman päivän aikana.

Asiakasyrityksillemme teemme Kelan korvaushakemukset vuosittain ilman eri pyyntöä. Käytössämme on DynamicHealth-asiakasjärjestelmä, johon sisältyy myös mahdollisuus sähköiseen laskutukseen.

Laboratoriopalvelut ja kuvantamistutkimukset

Laboratoriopalvelut tuotamme osittain itse tiloissamme ja osittain yhteistyössä VITA:n kanssa. Kuvantamistutkimukset (röntgen-, ultraääni- ja magneettitutkimukset) hoidamme yhteistyössä Synlabin ja Terveystalon kanssa.  Jäsenyrityksemme saavat tutkimuksista alennuksen. Kiireellisissä tapauksissa on mahdollisuus saada tutkimuksia myös päivystyksenä. Ohjeeksi laboratoriotutkimukseen tulevalle.

Kuntoutus- ja työpsykologiset palvelut

Teemme kuntoutusyhteistyötä Oulun talousalueella Aurafysion kanssa. Aurafysiosta on saatavilla myös Personal Trainer-palveluita, joiden maksutavaksi käyvät haluttaessa myös  Smartum- liikuntasetelit. Palveluistamme löytyy työpsykologeja. Yhteistyökumppaneidemme kautta löytyy psykoterapia ja lyhytterapia palveluita sekä neuropsykologisia testauksia.

Image

Työfysioterapeuttimme tekee mm. kuntotestauksia,  polkupyöräergometri -mittauksia, fysikaalisia hoitoja (Kelan korvattavia), lihaskunnon tarkastuksia, UKK-kävelytestejä, työpaikan ergonomisia selvityksiä ja ohjausta ja neuvontaa yksilöille ja ryhmille.

Työpsykologimme auttaa ja ohjaa mm. stressinhallinnassa sekä elämäntilannekriiseissä ja antaa lyhytpsykoterapiaa. Psykologi tukee myös esimiehiä sekä työyhteisöjä ja tekee yksilöille työkykyarvioita ja muistitutkimuksia.

Neuvonta- ja ohjauspalvelut

Ryhmille ja työyhteisöille annamme ohjausta ja neuvontaa työpaikkaselvityksen yhteydessä. Lisäksi tarjoamme ohjausta työyhteisön kriisitilanteiden läpikäymiseen ja hoitamiseen. Autamme asiakasyrityksiämme ottamaan käyttöön Varhaisen Tuen mallin työkyvyn tukemiseksi.

Yksilöille suunnattu neuvonta- ja ohjauspalvelu sisältää muun muassa turvallisiin työjärjestelyihin ja työmenetelmiin, työn terveysvaarojen ennaltaehkäisemiseen ja niiltä suojautumiseen sisältyvää neuvontaa, terveyden edistämiseen (laihdutusohjaus, ravitsemusneuvonta, liikuntaohjaus) tai tarvittaessa työttömyyden uhkaan sekä lääkinnälliseen ja ammatilliseen kuntoutukseen liittyvää neuvontaa.