• Puh. 040 304 0000
  • Ma – To: 8:00-15:30
  • Pe: 8:00-15:00
040 304 0000

Arkisto

kesäkuu 27, 2017

Varhaisen tuen malli työkyvyn tukemiseksi

Sairausvakuutuslain ja KELAn korvausjärjestelmän muutoksella palkitaan niitä työnantajia, joilla on käytössä työterveyshuollon kanssa sovittu sairauspoissaolojen hallinnan ja varhaisen tuen malli. Kyseessä on muutos, jolla pyritään vaikuttamaan myös työurien pidentymiseen ja työhyvinvointiin.

Työntekijöiden hyvinvointi on Pohjois-Suomen Työterveys Ry:n asiakkaille ja työntekijöille  tärkeää. Varhaisen tuen mallin käytännöillä on tavoitteena aktivoida jokaista asiakasyritystemme työntekijää huolehtimaan itsestään, työtoveristaan ja työyhteisönsä toimivuudesta sekä puuttumaan työhyvinvoinnin riskitekijöihin mahdollisimman varhain. Varhainen tuki on välittämistä ja toiminnan edistämistä.

Työtekijän työkyky tai työyhteisön toimivuus voi muuttua nopeasti tai vähitellen vuosien aikana.

Asioiden taustalla voi olla työssä tapahtuneet muutokset, epäselvyydet perustehtävän suhteen, työpaikan ihmissuhteisiin liittyvät seikat, muutokset työntekijän henkilökohtaisissa voimavaroissa jne. Yksittäisen työntekijän ongelmat heijastuvat usein koko työyhteisön toimivuuteen ja tuloksellisuuteen. Työyhteisön häiriötekijät aiheuttavat puolestaan työntekijöille kuormittuneisuutta ja erityisesti pitkittyessään heikentävät työn mielekkyyden kokemusta ja työmotivaatioita

Mitä varhemmin asia havaitaan ja otetaan puheeksi, sitä paremmat mahdollisuudet on vaikuttaa työn myönteiseen kehitykseen.

Halutessasi ota yhteyttä, autamme Varhaisen tuen mallin käyttöönotossa yrityksessänne:
Pohjois-Suomen Työterveys Ry,  p. 040-3040000


Arkisto